LEVA lever

LEVA Omsorg är nu igång som utförare av daglig verksamhet för LSS personkrets 1 och vi vill välkomna ALLA deltagare som väljer sin dagliga sysselsättning hos oss på LEVA!

Läs mer