LEVA historia

LEVA växte fram ur en dröm om att skapa tryggande och motiverande möten och ge förutsättningar för de mervärden som uppstår i samspelet mellan hundar och människor.

 

LEVA idag

LEVA utgår sina verksamheter ifrån lokaler i Västerhaninge, Haninge kommun. 

Med närheten till Haninge stad och Stockholm, samtidigt som vi har den lugna magnifika naturen runt hörnet - med vidsträckta ängar, hästhagar och lummig skogsmiljö - finns här fantastiska möjligheter för den som önskar en harmonisk och glädjande vardag.
Hunden, hälsa/träning och arbete står i fokus men med ökat intresse för dagens IT/data/teknik så kan vi på LEVA även tillgodose dessa önskemål.

Inom LEVA tror vi på att odla förståelse genom att ta in så mycket som möjligt av helheten. 

I verksamheten lutar vi oss mot två bärande inriktningar: arbete och hälsa. 

Att ha ett jobb är viktigt för de allra flesta av oss. För vissa handlar det om att konkret få bidra, göra skillnad, att fylla en funktion medan det för andra mer kan handla om att vara del av en gemenskap. En viktig förutsättning för att kunna utföra ett arbete är att ha energi till det, oavsett drivkraft. Med fokus på hälsa vill vi stärka de fysiska, själsliga och psykiska förutsättningarna för var och en.

Sammansättningen av våra två inriktningar ger möjlighet för individen att uppleva ökad självkänsla och att vara mer delaktig i sitt eget liv. Det ökar självständigheten och möjligheten att påverka sin egen livssituation.

Vi som jobbar på LEVA har samlad kompetens med många års erfarenhet av att arbeta inom LSS-insatser på olika sätt. Tillsammans har vi erfarenheter från att ha jobbat inom dagliga verksamheter med olika inriktningar, arbetsinriktade stödinsatser, boendestöd, serviceboende, assistans, nätverkande, rehabilitering, vård och kurativt.

Vi brinner för att få ge förutsättningar för andras och varandras livsresa och utveckling. 

Vi vill växa tillsammans.LEVA för oss

Lekfullhet

Vi vill vara utforskande och ha roligt tillsammans. Det skapar trygghet som gör att vi tillåter oss att vara de vi är. Upplevelsen av trygghet stärker oss att utvecklas, lära nytt och vara modiga när det behövs. Vi kan då motivera varandra samt skapa lustfylldhet och glädje i livet. Vi vet också att när vi är i ett lustfyllt sammanhang så lär vi oss nytt lättare och behåller kunskapen längre.


Engagemang

Att visa medkänsla och vara nyfiken är att vara engagerad. Att förstå att det finns mer att förstå innebär att ha en hög grad av medveten närvaro och ödmjukhet. Vi vill vara modiga och våga se nya möjligheter bortom gamla sanningar. Tillsammans gör vi skillnad för oss själva och varandra, för vår omgivning och vår miljö.


Vänlighet

Vi är inkluderande och vi vill att alla ska känna sig välkomna! Vi står för respekt för individen och att olika är bra. Snällhet smittar av sig och skapar en trygg och kärleksfull miljö. För att kunna vara i vänlighet med andra, behöver vi träna på att vara snälla som mot oss själva.  


Ansvar

Det är viktigt för oss att vara pålitliga. Genom att sätta rimliga och hanterbara förväntningar och att jobba långsiktigt, stärker vi tilliten individuellt och till sammanhanget. Det ger förutsättningar att få lyckas. Vi delar och känner ansvar tillsammans.


Hållbarhetsfrågor är en viktig del av vårt dagliga arbete

Vi försöker att aktivt skapa en god miljöutveckling inom LEVA och ständigt verka för en förbättring och utveckling av våra verksamheter mot ett hållbarare samhälle.

GDPR på LEVA
Ta del utav den i .pdf här nedan. 
(Tänk på miljön och skriv ej ut papper i onödan)