Extern praktik

Där vi själva inte kan erbjuda rätt typ av praktik/arbetsträning så vill LEVA kunna hjälpa de deltagare som önskar hitta alternativ. 
Med vårt breda kontaktnätverk så skapar vi goda förutsättningar för att möjliggöra de önskemål som kommer till oss. 


LEVA
Lekfullhet - Engagemang - Vänlighet - Ansvar