IT/Data/Teknik

Då dagens samhälle till stor del bygger på tekniska lösningar så vet vi att många är intresserade av att arbeta och vidareutveckla sig mer inom detta område. Tillsammans med dig kommer vi att utveckla detta område till något kul och användbart. Tillsammans kan vi arbeta med tekniska lösningar såsom hemsideutveckling, apputveckling, spelutveckling, blogg, vlogg, sociala medier, bild, videoredigering..mm.LEVA
Lekfullhet - Engagemang - Vänlighet - Ansvar