Träning och hälsa

För att ta hand om andra behöver vi ta hand om oss själva. LEVA har tillgång till två lokala gym (CoreGym) där vi har möjlighet att både träna i grupp eller på egen hand. Alla har olika behov och det finns såklart möjlighet för dig att få stöd i din träning. Vi har nära samarbete med både fysioterapeut och PT(personlig tränare) som kan stötta med sina kunskaper inom träning, kost och hälsa vid behov. Vi tror på att alla regelbundet behöver tid för att stärka både kropp och knopp, för att ta sig an fysiska som känslo- och tankemässiga utmaningar. Därför kommer vi med regelbundenhet att träna tillsammans, prata om levnadsmönster som till exempel kost, rörelse och sömn samt balansen mellan aktivitet och vila.LEVA
Lekfullhet - Engagemang - Vänlighet - Ansvar