OM LEVA

Hello world

Inom Leva tror vi på att förstå utifrån ett helhetstänkVerksamheten lutar mot två bärande inriktningar: Arbete och Hälsa. Att ha ett jobb är viktigt för de allra flesta av oss. För vissa handlar det om att konkret få bidra, göra skillnad eller att fylla en funktion - medan det för andra kan handla mer om att få vara del av en gemenskap. En viktig förutsättning för att orka med att arbeta är att ha energi till detta, oavsett drivkraft.


SE VÅRA INRIKTNINGAR HÄR!

HÄLSA, FYSIK & PSYKISK FOKUS


Med fokus på hälsa vill vi stärka fysiska, psykiska och själsliga förutsättningar för var och en att lyckas. Sammansättningen av våra två inriktningar ger möjlighet för individen att uppleva ökad självkänsla och att vara delaktighet i sitt eget liv. Det ökar självständighet och möjligheten att påverka sin egen livssituation.

VI PÅ LEVA


Vi som jobbar på LEVA har utvecklad och bred kompetens samt många års samlad erfarenhet av att arbeta inom LSS-insatser på olika sätt. Tillsammans har vi erfarenheter från att jobba inom dagliga verksamheter med olika inriktningar, arbetsinriktat, boendestöd, serviceboende, assistans, omsorg, vård, nätverkande, rehabilitering och kurativt.Vi brinner för att få ge förutsättningar för andras livsresa och utveckling - att få växa tillsammans.

L

ekfullhet

E

ngagemang

Vi vill vara utforskande och ha roligt tillsammans. Det skapar trygghet som gör att vi tillåter oss att vara de vi är. Upplevelsen av trygghet stärker oss att utvecklas, lära nytt och vara modiga när det behövs. Vi kan då motivera varandra samt skapa lustfylldhet och glädje i livet. Vi vet också att när vi är i ett lustfyllt sammanhang så lär vi oss nytt lättare och behåller kunskapen längre.

V

änlighet

Vi är inkluderande och vi vill att alla ska känna sig välkomna!  Vi står för respekt för individen och att olika är bra. Snällhet smittar av sig och skapar en trygg och kärleksfull miljö. För att kunna vara i vänlighet med andra, behöver vi träna på att vara snälla som mot oss själva.  

Att visa medkänsla och vara nyfiken är att vara engagerad. Att förstå att det finns mer att förstå innebär att ha en hög grad av medveten närvaro och ödmjukhet. Vi vill vara modiga och våga se nya möjligheter bortom gamla sanningar. Tillsammans gör vi skillnad för oss själva och varandra, för vår omgivning och vår miljö. 


A

nsvar

Det är viktigt för oss att vara pålitliga. Genom att sätta rimliga och hanterbara förväntningar och att jobba långsiktigt, stärker vi tilliten individuellt och till sammanhanget. Det ger förutsättningar att få lyckas. Vi delar och känner ansvar tillsammans.

GALLERI